Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1961 και εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες τεχνικές – κατασκευαστικές εταιρίες στην Ελλάδα. Η οργάνωση, η σκληρή δουλειά, οι έμπειροι συνεργάτες και η τεχνογνωσία της τελευταίας τεσσαρακονταετίας, έφεραν την ΒΙΟΤΕΡ στο υψηλό σημείο που βρίσκεται σήμερα.

Η εταιρία από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, ασχολήθηκε με την εκτέλεση διαφόρων κατηγοριών έργων, όπως Οδοποιία, Λιμενικά, Βιομηχανικά – Ενεργειακά, Ηλεκτρομηχανολογικά – Επικοινωνιών, αεροδρόμια, Εργοστάσια Πολεμικών Βιομηχανιών κ.λ.π. καθώς και με ιδιωτικά έργα όπως Μέγαρα γραφείων, Τραπεζών, Σταθμούς Αυτοκινήτων κ.α.

Η ΒΙΟΤΕΡ είναι μία από τις παλαιότερες Τεχνικές – Κατασκευαστικές εταιρίες, που ασχολείται κυρίως με την εκτέλεση μεγάλων δημοσίων και ιδιωτικών έργων (Βιομηχανικά – Κτιριακά – Έργα υποδομής), τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες του Εξωτερικού.

Η ΒΙΟΤΕΡ είναι η πρώτη Ελληνική Τεχνική – Κατασκευαστική εταιρία που εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) το 1975.