ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30-06-2014

Δείτε τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης εδώ