ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Με αφορμή την ανάρτηση «αγγελίας» σε ιστοσελίδα εύρεσης εργασίας, η οποία φέρεται να έχει γίνει την 29/11/2017 για λογαριασμό της εταιρείας μας, η ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ ενημερώνει τους μετόχους, συνεργάτες της και οιονδήποτε τρίτο, ότι δεν έχει καμία σχέση με την ως άνω ανάρτηση, το περιεχόμενο της οποίας είναι απολύτως ψευδές και ανυπόστατο.

Η […]

Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2017

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Βιομηχανικά Τεχνικά Έργα “ΒΙΟΤΕΡ” Ανώνυμος Εταιρία»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

«ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.»

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

(ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6048/06/Β/86/138 – ΑΡ. ΓΕΜΗ 2654401000)

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας […]

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30-06-2016

Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι οι μέτοχοι της συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ευτυχίδου αρ. 45 σύμφωνα με την από 27.05.2016 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

 

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν εννέα (9) μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν […]

Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2016

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Βιομηχανικά Τεχνικά Έργα “ΒΙΟΤΕΡ” Ανώνυμος Εταιρία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

«ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6048/06/Β/86/138 – ΑΡ. ΓΕΜΗ 2654401000)

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» Α.Ε., […]

Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2015

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Βιομηχανικά Τεχνικά Έργα “ΒΙΟΤΕΡ” Ανώνυμος Εταιρία»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

«ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.»

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

(ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6048/06/Β/86/138 – ΑΡ. ΓΕΜΗ 2654401000)

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» Α.Ε., […]