ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 2017

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 2016

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 2015

Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 2014

Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 2013

Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013